> zorgverstrekker  >  diensten  >  detail

Revalidatiecentrum


Welkom in het Revalidatiecentrum – campus Blankenberge. Binnen deze zorgeenheid zijn er twee deelgebieden:

 • Locomotorische revalidatie - T +32 (0)50 535 315
  Dr. Callens J. - Revalidatiearts
  Dr. Soete H. - Specialisatie fysische en sportgeneeskunde
   
 • Cardiopulmonaire revalidatie - T +32 (0)50 535 310
  Dr. Grijalba B. – Cardioloog, revalidatiearts
  Dr. Goossens P. – Pneumoloog, tabacoloog, revalidatiearts

 

Wat doen we?

In het revalidatiecentrum worden patiënten elke dag geholpen door een multidisciplinair team van kinesisten, ergotherapeuten, een logopedist, psychische en sociale begeleiders en een enthousiast verpleegkundig team met kennis van zaken.

Er wordt voor elke patiënt een individueel revalidatieschema opgemaakt. Door gebruik te maken van de modernste technieken wordt de revalidatieduur tot een minimum beperkt.

Op regelmatige basis komen de revalidatieartsen bij de patiënten langs. Er is een goede samenwerking met andere disciplines, zoals o.a. neurologen, orthopedisten, internisten, enz.  

Wekelijks gebeurt er een transdisciplinair overleg, waarin elke patiënt besproken wordt door de revalidatiearts, de hoofdverpleegkundige, de verpleegkundigen, de ergotherapeuten, de kinesisten, de logopedisten, de psychologen, sociale dienst en eventueel een diëtist. Dit overleg heeft als doel vorderingen op vlak van functionele capaciteit en zelfredzaamheid te evalueren en zo nodig het revalidatieschema bij te sturen. Op deze manier wordt het ontslag op een optimale manier voorbereid.

Orthese/prothese-makers worden zo nodig geraadpleegd om perfecte prothesen  af te leveren of om zo nodig uw eigen prothesemateriaal aan te passen.

Wie doet wat?

 • De arts titularis: bij de arts kunt u terecht voor medische zorg. Hij is ook verantwoordelijk voor uw revalidatietraject en uw ontslag.
 • De hoofdverpleegkundige: zorgt voor de coördinatie van de zorgen. Bij vragen en problemen is zij een aanspreekpunt voor u en uw familie.
 • Het verpleegkundig team: biedt hulp bij de verzorging, door u te stimuleren naar zelfzorg en dit in samenwerking met de andere leden van het multidisciplinair team.
 • De kinesitherapeut: heeft als doel uw inspanningsniveau te verbeteren door middel van oefeningen op maat van uw behoeften.
 • De ergotherapeut: helpt u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op vlak van dagelijkse activiteiten. Daarnaast ondersteunt ze u bij het kiezen van hulpmiddelen en/of aanpassingen in uw leefomgeving.
 • De sociale assistente: begeleidt u bij problemen die uw ontslag kunnen belemmeren. Ze stelt samen met u, uw familie en/of mantelzorgers een adequaat nazorgplan op.
 • De psycholoog: biedt u ondersteuning bij het omgaan met uw nieuwe gezondheidssituatie.
 • De logopediste: biedt u therapie en advies indien u problemen hebt op het gebied van spraak, stem, gehoor, slikken. Dit is gericht op het voorkomen, trainen, herstellen en onderhouden van de communicatie en problemen met  eten en drinken.
 • De diëtist: geeft u advies naar een nieuw en gepast eetpatroon.
   

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Orthopedisch centrum

Indien u een orthopedische operatie onderging (vb. heup-, knie-, schouder-,… operatie) of na een neurologisch incident kunt u beroep doen op onze dienst. Onze voorwaarden zijn: gemotiveerd zijn, niet dementerend of verward zijn.

Daarnaast zijn (osteoporotische) wervelindeukingen, bekkenfracturen die niet operatief behandeld worden, evenals slecht- helende breuken en andere complicaties zoals Sudeck een indicatie voor orthopedische revalidatie. Daarenboven zijn we gespecialiseerd in onder- en bovenbeenamputaties.

Op neurologisch gebied zijn ook parkinsonpatiënten, MS-patiënten, e.a. die een tijdelijke achtuitgang meemaken en nood hebben aan extra revalidatie welkom. Deze laatste groep dient wel verwezen te worden via onze eigen neurologen van AZ Zeno en zijn zoals de CVA-patiënten enkel intra- en niet extramuraal.

 Cardiopulmonair centrum

U komt in aanmerking voor cardiopulmonaire revalidatie als u opgenomen bent naar aanleiding van een ernstige cardiale (vb. acuut hart infarct, PTCA, hartchirurgie, CABG, klepoperatie,…) of pulmonaire aandoening (vb. COPD, longontsteking, longchirurgie, ...).

Indien u korte tijd geleden ontslagen werd uit een ziekenhuis, en door verminderde zelfredzaamheid het u voorlopig thuis moeilijk lukt, kunt u ook een aanvraag doen. We willen u helpen voorbereiden om de stap naar huis vlot te laten verlopen.
 

Hoe doet u een aanvraag?

Bovenaan deze webpagina kunt u het aanvraagformulier voor locomotorische en cardiopulmonaire revalidatie vinden.

 • Aanvragen voor locomotorische revalidatie mogen per mail verstuurd worden naar Evelien Blomme via evelien.blomme@azzeno.be  of u kunt telefonisch contact opnemen via +32 (0)50 534 322.
  bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag , 08.30u. - 16.30u. (Blankenberge)
   
 • Aanvragen voor cardiopulmonaire revalidatie mogen per mail verstuurd worden naar Jill Wittesaele via jill.wittesaele@azzeno.be of u kunt telefonisch contact opnemen via +32 (0)50 534 318.
  bereikbaarheid: maandag en donderdag 08.00u. - 15u. (Blankenberge), dinsdag en woensdag 08.00u. - 15u. (Knokke)

 

Wat als u bij ons wordt opgenomen?


Wat brengt u mee?

 • toiletgerief
 • Aangepaste dagkledij waarin u gemakkelijk kan bewegen.
 • Gesloten schoenen
 • Eventueel krukken of looprek indien u deze in het bezit hebt.

Dagindeling

 • Persoonlijke verzorging en wondzorg tussen 6.30u. en 9u.
 • Ontbijt op de kamer om 8u.
 • Therapie tussen 8.30u. en 11.30u.
 • Middagmaal om 11.30u. op de kamer
 • Therapie tussen 13u. en 17u.
 • Avondmaal op de kamer om 17u.
 • Vanaf 18u avondverzorging

Bezoekuren

 • Van 14u. tot 20u., rekening houdend met de verzorging en uren van therapie.

U zult zich ongetwijfeld snel thuis voelen op onze warme en familiale dienst.

Bij vertrek vragen we uw bevindingen met ons te delen via een evaluatiekaartje. Op die manier proberen we onze zorgen op maat bij te sturen, om jullie optimale zorg te verlenen.