> zorgverstrekker  >  diensten  >  detail

Moeder-Kind | Pediatrie


Welkom op de zorgeenheid Moeder-Kind. Binnen deze afdeling vind je de zorgeenheid Materniteit en de zorgeenheid Pediatrie. Op de afdeling pediatrie worden kinderen van 0 t.e.m. 14 jaar gehospitaliseerd. Dit kan onder de vorm van een dagopname, of met één of meerdere overnachtingen. 

 

Team

  • Mevr. Vicky Pauwaert, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 535 080
  • Dr. Sabine Kuypers, pediater met consultaties in Knokke
  • Dr. Liesbeth Vanderlinden, pediater met consultaties in Knokke en Blankenberge
  • Dr. Karen Vanderbruggen, pediater met consultaties in Knokke en Maldegem
  • Dr. Jean De Bock, pediater
  • Dr. Kruth, kinderpsychiater
  • Mevr. Joke Deslypere, kinder- en jongerenpsychologe
  • Pediatrisch verpleegkundigen  
  • Spelbegeleiding

Het team werkt ook nauw samen met de sociale dienst, kinesitherapeuten en dietisten.

 

Het kind centraal

Kinderen zijn een specifieke doelgroep die een totaal verschillende aanpak vragen in vergelijking met volwassenen.

We werken dagelijks, samen met het gehele team, aan een kwalitatieve zorg voor de kinderen, waarbij er bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de warmmenselijke benadering, kindvriendelijkheid en kindgerichtheid.  Ook op de andere diensten m.n. spoedgevallen, intensieve zorgen, radiologie en operatiezaal bouwen we aan een kindvriendelijke kerngedachte.

Bij onze visie op kinderverpleging staat het welzijn van het kind en zijn directe omgeving voorop, rekening houdend met de richtlijnen geformuleerd in het ‘Handvest Kind en Ziekenhuis’. Dit handvest, opgesteld in 1988 in samenspraak met twaalf Europese patiëntenverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie, legt de rechten van kinderen vast voor, tijdens en na een ziekenhuisopname. U kan het handvest raadplegen via deze link

 

Ouder-kind formule

Ouders zijn uiteraard de hele dag welkom op de afdeling. Wij proberen hen steeds te informeren en te betrekken bij de verschillende onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen ze participeren aan de dagelijkse zorg voor hun kind. Een ziekenhuisopname van hun kind geeft hen min of meer het gevoel wat afstand te moeten nemen. Als ouder weet men echter het best de gevoelswereld en de zorg van hun kind te behartigen.

Daarom stellen we graag de ouder-kind formule voor, waarbij men steeds de mogelijkheid heeft om te overnachten bij het  kind. Meer informatie zie link ‘rooming-in’

 

Piep De Muis

Piep, onze ziekenhuismuis begeleidt de kinderen op een speelse manier tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Van opname tot ontslag gaat Piep met hen mee.

 

Spelbegeleiding

Onze spelbegeleidster ondersteunt de verpleegkundigen om het verblijf van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. Zij probeert een veilige en vertrouwde omgeving te creëren d.m.v. speelgoed, knutselen, voorlezen,… De speelkamer is dan ook een leuke plek op de afdeling om, al dan niet samen met de ouders, ontspannen en gericht bezig te zijn.

 

Louise gaat naar het ziekenhuis 

Bij een ingreep wordt uw kind  voorbereid aan de hand van het fotoverhaal ‘Louise gaat naar het ziekenhuis’. Het is interessant om dit verhaal ook thuis al eens door te nemen. Je kan het openen via deze link

 

Psychologische ondersteuning

Op uw verzoek of op aanraden van de behandelende arts kan hulp ingeroepen worden van de psychologe. Haar werkzaamheden zijn gericht op onderzoek, begeleiding en behandeling.

 

Bezoekuren

Rust heeft bij kinderen een grote impact op het genezingsproces. Bijgevolg is bezoek enkel mogelijk tussen 14 en 20u. Ouders zijn steeds welkom op de afdeling.

 

Bereikbaarheid

De kinderafdeling kan u bereiken via liftenblok A – 1e verdieping

De afdeling is dag en nacht bereikbaar op het nummer +32 (0)50 53 50 80

 

Infobrochures

 

Tevredenheid

Na het verblijf op de afdeling wordt aan de ouders gevraagd een enquête in te vullen. Zo komen zowel positieve elementen als tekorten aan het licht en kunnen we werken aan een blijvende, gunstige evolutie van de dienst. Onze pediatrie is pas tevreden als het kind en de ouders met een glimlach en een positief gevoel de afdeling verlaten.

 

Nog vragen?

Geef een belletje op  +32 (0)50 53 50 80 of kom gerust een bezoekje brengen aan onze afdeling. Er is altijd iemand aanwezig die u verder kan helpen. Tot binnenkort?