> patiënten  >  Je ziekenhuisfactuur  >  Wat kost mijn verblijf / ingreep?

Wat kost mijn verblijf / ingreep?

Alle kosten die je verblijf en verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. Enkel die bedragen waarvoor geen tussenkomst vanwege je ziekenfonds bestaat, worden je aangerekend.

  • Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen. Die kosten kunnen sterk oplopen. Het is dus van het grootste belang dat je verplichte ziekteverzekering in orde is. Is er een probleem, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds.
  • Bepaalde ingrepen, o.a. om zuiver esthetische redenen, worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. In dat geval moet je alle kosten van je ziekenhuisopname zelf betalen. Je kan terecht bij je arts of je ziekenfonds voor informatie over de terugbetaalbaarheid van bepaalde ingrepen.

Wanneer je opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet je dat bij opname melden. Als de arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde kosten worden nooit door de arbeidsongevallenverzekering vergoed, bijvoorbeeld de supplementen voor een eenpersoonskamer. Die moet je zelf betalen.

Als je bijkomend een hospitalisatieverzekering hebt, dan kan je  verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in de kosten van je ziekenhuisopname. Alleen je verzekeringsmaatschappij kan je informeren over de kosten die zij al dan niet terugbetalen. Contacteer je verzekeringsmaatschappij om te weten welke kosten gedekt worden door je hospitalisatieverzekering.

Goed om weten

  • Extra maaltijden of extra diensten op de materniteit worden via een extra / externe factuur gefactureerd aan het toepasselijke btw-tarief.
  • Bij voorschotten verkiezen we duidelijk betalingen via bancontact.