> patiënten  >  diensten  >  detail

Urgentiedienst


Zowel op onze campus in Knokke-Heist als op onze campus in Blankenberge beschikken wij over een spoedgevallendienst (urgentiedienst). Een team van geneesheren en verpleegkundigen, gespecialiseerd in de spoedgevallenzorg, staat 24/24 uur en 7/7 dagen klaar om u en uw familie te helpen.

 • urgentiedienst Knokke-Heist
  T +32 (0)50 535 112   
  dhr. Mathieu Hinoul, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 535 520
   
 • urgentiedienst Blankenberge
  T +32 (0)50 534 112
  dhr. Mathieu Hinoul, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 535 520
   
   

 

voor een vlotte opvang

Uw komst naar de dienst spoedgevallen is naar alle waarschijnlijkheid onverwacht. Uw aanmelding is een doorverwijzing van uw huisarts voor een dringend onderzoek of u heeft een letsel of ongemak dat naar uw gevoel dringend moet behandeld worden.

Na aanmelding (aan de onthaalbalie) zal de administratief medewerker of triageverpleegkundige vragen naar uw identiteitskaart en eventueel een verwijsbrief van de huisarts. Indien u niet beschikt over deze formaliteiten, vragen wij een andere document voor te leggen waarop uw identiteit gelegitimeerd kan worden (rijbewijs, zorgverzekeringspas, bankkaart, ….). Bent u buitenlander dan wordt u gevraagd het formulier ‘Basisgegevens patiënt” zorgvuldig en correct in te vullen.

 

persoonlijke opvang en zorgbegeleiding

De spoedgevallenverpleegkundige doet een eerste evaluatie van uw klachten. Het kan zijn dat afhankelijk van de urgentiegraad en de beschikbare behandelingsplaatsen u naar de wachtzaal verwezen wordt. Dringende en zware patholgieën krijgen absolute voorrang. Wij vragen uw begrip hiervoor. U krijgt door de spoedarts en de verpleegkundige een persoonlijke verzorging aangeboden die nodig is om uw ongemak te verhelpen.

Wanneer u thuis medicatie neemt, is het altijd handig om de naam en de dosis van het medicament te weten. Een medicatielijstje is een handig en noodzakelijk hulpmiddel.

 

Meestal is een opname niet noodzakelijk en kan u meteen na uw behandeling het ziekenhuis verlaten. Onze administratieve medewerkers zullen u enkel vragen een voorschot te betalen.

Indien een opname noodzakelijk is dienen wij te beschikken over uw gegevens met betrekking tot uw hospitalisatievezekering.