background header
> AZ Zeno  >  organisatie

Voorzitter

voorzitter Raad van Bestuur

Directie

algemeen directeur

financieel – administratief directeur

directeur zorg

directeur infrastructuur

medisch directeur

Directiesecretariaat

directiesecretaresse

Communicatie

communicatieverantwoordelijke

Administratief kader

Diensthoofd aankoopdienst

directie - adviseur nieuwbouw

diensthoofd boekhouding

diensthoofd IT

stafmedewerker zorgdepartement/ kwaliteitscoördinator

diensthoofd tarificatie - kostenbureel - onthaal

diensthoofd facilitaire diensten

Catering manager

       John Reubens

kok campus Knokke

       Thomas Maenhout

kok campus Blankenberge

Andere kaderfuncties

directie-adviseur / beleidsinformatie

hoofdapotheker

diensthoofd personeelsdienst

diensthoofd juridische dienst

verpleegkundig ziekenhuishygiënist

coördinator vrijwilligerswerk

informatieveiligheidsconsulent

Departement zorg

zorgmanager

       Wout Vandenheede

hoofdverpleegkundige intensieve zorgen (campus K)

       Chris Mahieu

hoofdverpleegkundige intensieve zorgen (campus B)

       Marc Ketelers

hoofdverpleegkundige operatiekwartier (campus K + B)

       Mathieu Hinoul

hoofdverpleegkundige spoedgevallen (campus K)

       Pieter Laekeman

hoofdverpleegkundige spoedgevallen (campus B)

       Karel Onraedt

hoofdverpleegkundige radiologie

zorgmanager

       Leen Devlieger

hoofdverpleegkundige heelkunde (campus K)

       Heidi Claeys

hoofdverpleegkundige heelkunde (campus B)

       Marino De Deyne

hoofdverpleegkundige inwendige (campus K)

       Jessica Parmentier

hoofdverpleegkundige inwendige (campus K)

       Ann Ketels

hoofdverpleegkundige inwendige (campus B)

       Hilde Uittenhove

hoofdverpleegkundige dagziekenhuis (campus K)

       Fabienne Sys

hoofdverpleegkundige dagziekenhuis (campus B)

zorgmanager

hoofdverpleegkundige geriatrie (campus K)

       Marika De Roye

hoofdverpleegkundige geriatrie (campus B)

       Vicky Pauwaert

hoofdverpleegkundige pediatrie (campus K)

       Caroline Destailleur

hoofdverpleegkundige Materniteit

zorgmanager revalidatie

       Ann Fevery

hoofdverpleegkundige heelkunde/ inwendige (campus B)

       Ine Lauwers

hoofdverpleegkundige psychiatrie (campus K)

       Sabine Hautekiet

hoofdverpleegkundige SP-dienst locomotorische revalidatie

hoofdverpleegkundige SP-dienst cardiopulmonair

Pastorale dienst

ziekenhuispastor

Ombudsdienst

verantwoordelijke ombudsdienst