background header
> AZ Zeno  >  pers  >  AZ ZENO behaalt het NIAZ kwaliteitslabel

AZ ZENO behaalt het NIAZ kwaliteitslabel

05-09-2017

Het label als kers op de taart van kwaliteitsvolle en veilige zorg

 

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan AZ Zeno. Met dit label heeft AZ Zeno het bewijs in handen dat het haar patiënten deskundige en veilige zorg biedt en dat ook de organisatiecultuur continue verbetering ademt.

 

In juni 2016 was er een proefaudit, als voorbereiding op de “echte” audit. Deze laatste vond plaats van 29 mei tot en met 2 juni 2017. Zeven externe auditoren van NIAZ controleerden dit jaar in AZ Zeno meer dan 2300 normcriteria, waaronder patiëntidentificatie, handhygiëne, continuïteit van informatieoverdracht,…  Ze keken heel veel documenten in, maar bevroegen ook actief medewerkers, artsen en patiënten op de twee campussen. Trajecten die de patiënten doorlopen werden van A tot Z onder de loep genomen. En vandaag kennen we het resultaat: we zijn geslaagd!

 

De aanloop naar…

Drie jaar geleden werd in AZ Zeno het startschot gegeven om de kwaliteit die in het ziekenhuis wordt geleverd te laten objectiveren door een gespecialiseerde onafhankelijke organisatie. De drijfveren? De kwaliteit van zorg permanent verbeteren en verankeren in de dagelijkse werking van alle zorgverleners en medewerkers én de veiligheid van de patiënt verhogen. Patiënten moeten er immers op kunnen vertrouwen dat hun zorg op elk moment deskundig en veilig is, zodat zij zich kunnen focussen op beter worden. Ook goed bestuur van het ziekenhuis door directie en leidinggevenden draagt bij tot deze kwaliteitsvolle zorg.

Er werd gekozen voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) als onafhankelijke organisatie. Het onder de loep nemen van het bestaande kwaliteitsniveau, het maken van goede afspraken en het verbeteren van werkprocessen verliep in AZ Zeno dan ook aan de hand van het NIAZ normenkader 3.0 en dit  in verschillende stappen.

Via interne audits en integrale checks werd de kwaliteitswerking getoetst en verder verbeterd. Projectvergaderingen werden georganiseerd om dienstoverschrijdende verbeterpunten aan te pakken. Speciale kwaliteitsteams gingen aan de slag met discipline-specifieke normensets. Er werd extra vorming georganiseerd voor alle medewerkers, vrijwilligers en artsen participeerden in intensieve infosessies. Alle medewerkers en artsen kregen ook een Veiligheidswaaier ‘Kwaliteit en veiligheid in AZ Zeno’.

 

… een fantastisch resultaat

Op 4 september kwam het NIAZ met de resultaten. AZ Zeno heeft het kwaliteitslabel behaald en een zeer goed rapport gekregen. Op de normensets waaraan het ziekenhuis moest voldoen om de accreditering te behalen – domeinen als handhygiëne, infectiepreventie, oncologische zorg of rampenplanning waarvan verschillende aspecten werden onderzocht – scoort het ziekenhuis gemiddeld 96,9%. Voor sommige normensets – revalidatiezorg, governance en geestelijke gezondheidszorg - werd zelfs de maximumscore behaald.

“We zijn ontzettend trots op dit resultaat”, zegt Frank Lescrauwaet, algemeen directeur. “Kwaliteit en veiligheid zitten vervat in onze missie en visie én veiligheid is één van de speerpunten in onze huidige strategie. Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten en verwijzers: AZ Zeno is een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis.”

De auditoren gaven bijzondere complimenten voor:

  • Het ontwikkelen van projectoverleg om dienstoverschrijdende verbeterpunten aan te pakken
  • De gedetailleerde uitwerking van de noodprocedures
  • De implementatie van een uitgebreid Leer Management Systeem
  • De handhygiëne bij alle medewerkers en artsen
  • Het telefonisch contact met de patiënt na ontslag
  • De aandacht voor dosisreductie bij röntgenstraling
  • De voelbare betrokkenheid van alle medewerkers bij kwaliteitsverbetering

 

Met het kwaliteitslabel naar de nieuwbouw

Al onze artsen, leidinggevenden en medewerkers zijn uiteraard heel trots op het behaalde resultaat van deze audit. Maar tijdens de accreditatie zijn er ook heel wat stappen gezet in het uniform maken en afstemmen van procedures, wat een mooie voorbereiding was op de integratie en verhuis naar een gloednieuw ziekenhuis in 2018. Iedereen beseft echter dat het werk hiermee niet af is. De kwaliteit en veiligheid behouden en verbeteren is ook in de nieuwe setting een doorlopende opdracht. Dit label is dan ook geen eindpunt, maar letterlijk en figuurlijk een fundament voor de volgende audit in 2021.

Deze uitdaging aanvaarden we met veel plezier zodat we kunnen garanderen aan patiënten dat zij in AZ Zeno in goede handen zijn met hun kostbaarste bezit – hun gezondheid.

 

 terug naar het overzicht