background header
> AZ Zeno  >  nieuws  >  Ziekenhuisnetwerk KOM

Ziekenhuisnetwerk KOM


persvoorstellingKOM20170630-0672.JPG
persvoorstellingKOM20170630-0672.JPG
komnetwerk1.jpg

30-06-2017

AZ Zeno en zeven andere ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en Meetjesland slaan de handen in elkaar om patiënten in eigen regio beter te helpen.

 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren. AZ Zeno en zeven andere ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en het Meetjesland hebben die boodschap begrepen en slaan nu de handen in elkaar om patiënten in hun respectievelijke regio’s beter te kunnen helpen.

Acht ziekenhuizen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als derdelijnsziekenhuis, AZ Alma, AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West en AZ Zeno als tweedelijnsziekenhuizen en KEI en BZIO als revalidatieziekenhuizen) ondertekenden op 30 juni een intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zullen zij samenwerken voor tijdkritische zorg en ingrepen waarvoor zware apparatuur vereist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als voorkeurpartner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen, bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.

Kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt

Het hoofddoel van dit netwerk is “nabijheid van zorg”: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis.

Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan zal dit concreet uitwerken.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, …) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg. 

KOM: een zee van mogelijkheden

'KOM’ staat voor ‘Kust-Ommeland-Meetjesland’.
‘KOM’ verwijst naar het werkwoord “komen”: de patiënt is bij ons welkom.
‘KOM’ verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio.

Voor meer informatie, neem een kijkje op www.komnetwerk.be.


 terug naar het overzicht