> AZ Zeno  >  Nieuwbouw

oktober 2014

De ruwbouwwerken schieten bijzonder goed op. Sinds kort telt de werf zelfs al 1 torenkraan minder.

Reeds 2 vleugels werden ontdaan van de stellingen. Elk van deze vleugels wordt ondersteund door 3 kolomkorven.

Ondertussen werd ook een aanbesteding van het energiegebouw afgerond.

 lees meer

juli 2014: De zwevende wolk zweeft echt!

De aandacht ging de laatste tijd uit naar het optrekken van de vleugels. Zo wordt van vleugel A reeds de 3e verdieping geplaatst en van vleugel C de 2e. Echter speelde er zich terzelfdertijd onder vleugel A nog een ander werk af... De onderzijde van de wolk werd geïsoleerd en bepleisterd. Door het verwijderen van de stelling, die reeds een jaar lang de vleugel A omarmde, wordt de zwevende wolk onthuld.

Met deze mooie stand van zaken neemt de werf dan ook welverdiend verlof voor enkele weken.

 lees meer

mei 2014: zwevende wolk

De dragende betonstructuur voor de wolk van vleugel A werd enkele weken geleden nagespannen en de bekisting werd weggehaald. Hierdoor wordt de vorm van de zwevende wolk alsmaar meer zichtbaar. Binnen enkele weken volgt vleugel C met naspannen en ontkisten. Rond de centrale patio worden de kolommen geplaatst op de 1e verdieping. Naast de bouw die, ondanks de toch wel complexe structuur, vlot vooruit gaat wordt ook “achter de schermen” hard verder gewerkt. Zo wordt ondermeer door de mensen van het ziekenhuis aan de dossiers technieken en afwerking de laatste hand gelegd, zodat de architecten en ingenieurs de definitieve plannen en lastenboeken kunnen opmaken. Opnieuw een gigantische opdracht voor het bouwteam waarbij de coördinatie van de verschillende externe studiebureaus en de nieuwbouwequipe van het ziekenhuis een absolute noodzaak is.

 lees meer

februari 2014 - 1 jaar na de start van de bouwwerken

In maart mag de werf 1 kaarsje uitblazen. Een jaar na de start van de werken krijgt het nieuwe ziekenhuis volop vorm door de stellingen die bijna het volledige gebouw omsluiten.

De onderzijde van de wolk, die nu voor zo’n 60 %   uitgevoerd is, werd bekist door ongeveer 55 bekisters. Naast de bekisters zijn ook nog eens 55 ijzervlechters aan het werk op de werf.

Nu de kelderverdieping en gelijkvloers voor een groot deel werden uitgevoerd is de bovenbouw aan de beurt : volgende week wordt gestart met de bovenbouw rond de centrale patio. Het gebouw krijgt steeds meer zijn definitieve vorm en wordt steeds meer zichtbaar vanop de Natiënlaan.

 lees meer

november 2013: de omvang van het gebouw wordt duidelijk

De bouw begint nu duidelijk boven het maaiveld te rijzen. De kelderverdieping ligt voor een grote 50% dicht en de laatste pijlerbossen worden geplaatst.

Bovenop de pijlerbossen wordt de bekisting van de wolk van vleugel A geplaatst en is men nu ook gestart met de bekisting van de wolk van vleugel C. De omvang van het gebouw wordt nu echt duidelijk. Om jullie een idee te geven van de grootte: de omtrek van het hele ziekenhuis gemeten rond alle vleugels bedraagt 647m (dit is bijna 2x de hoogte van de Eiffeltoren)

 lees meer

juli 2013: montage van de pijlerbos

Na maanden van voorbereidende grondwerkzaamheden werden de betonneringswerken voor de vloerplaat van het nieuwe ziekenhuis uitgevoerd. De gigantische vloerplaat van ongeveer 10 000m² werd samen met de ondergrondse ververdieping in verschillende fases uitgevoerd.

Ondertussen worden in het ondergronds niveau betonnen kolommen en wanden geplaatst en wordt een eerste zone dicht gelegd. Men is ook gestart met de montage van een eerste pijlerbos, die samen met 10 andere korfstructuren de gigantische bovenbouw, zal dragen.

 lees meer

7 juni 2013 - Eerste Steenlegging

Op de feestelijke eerste steenlegging van het nieuwe ziekenhuis, vrijdag 7 juni, werd AZ Gezondheidszorg Oostkust omgedoopt tot AZ Zeno. AZ ZENO staat voor het nieuwe ziekenhuisgebouw te Knokke-Heist maar ook voor de blijvende ziekenhuiscampus te Blankenberge. ZENO omvat ziekenhuis en Oostkust en zal in de toekomst garant staan voor een regionaal kustziekenhuis dat zich niet enkel typeert door zijn spectaculaire architectuur maar ook door een warme kwaliteitsvolle zorg voor zijn patiënten.

Ondertussen kreeg ook het definitief ziekenhuisontwerp vorm. U vindt het op de spandoeken op de nieuwbouwlocatie.

 lees meer

Februari 2013: start van de bouwwerken

4 februari 2013, een historische dag. De eerste bouw­kranen arriveerden op het bouwterrein. In een eerste fase zal het bouwterrein worden afgesloten en zal de werftoegang- en organisatie worden voorbereid.
 
In maart starten de graafwerken voor het ziekenhuis. de ruwbouwfase zal 2 jaar in beslag nemen en wordt uitgevoerd door de tijdelijke vereniging CEI De Meyer/ Interbuild. Nadien wordt nog 2 jaar voorzien voor afwerking. Eind 2016 plannen we te verhuizen naar de nieuwe locatie. De feestelijke eerste steenlegging is gepland voor vrijdag 7 juni 2013.
 lees meer

november 2011 - windstudie

In november 2011 loopt een windstudie voor het nieuwe ziekenhuis. Door computersimulatie worden alle nadelige windeffecten opgespoord en in kaart gebracht. De studie leidt uiteindelijk tot een voorstel om de tochteffecten voor patiënten, personeel en bezoekers te minimaliseren.

april 2011 - Werfinrichting

De werfinrichting wordt voorbereid door het plaatsen van een onthaal -en bureelgebouw.

Deze containers zullen dienst doen als lokalen voor werfvergaderingen, onthaal van bezoekers, inspectie, gesprekken met aannemers,...

Evoluties in het ontwerp - 2009/2010

106 deelnemers, verdeeld over 22 werkgroepen, hebben het programma van eisen opgemaakt, rekening houdend met de tekorten in de huidige infrastructuur. De conclusies van de werkgroepen zijn de basis van de evoluties in het ontwerp.

Samen met de architecten werd het ontwerp verder verfijnd. De evolutie in de draagstructuur was één van de meest in het oog springende wijzigingen.

Daarenboven zal het ziekenhuis beschikken over een unieke, dubbele gevel in glas die de klimaatbeheersing in de binnenruimtes zal optimaliseren.

 lees meer

20 oktober 2010 - Bouwvergunning ontvangen

Op 20 oktober 2010 mochten wij onze officiële bouwvergunning ontvangen van de gemeente Knokke-Heist.
 
De eerste steenlegging wordt gepland voor de zomer van 2012.
 

 lees meer

okt. 2009/ jan. 2010 - Horizon 8300

Van oktober 2009 tot 11 januari 2010 ging in Cultuurcentrum Scharpoord de door het publiek zeer gesmaakte tentoonstelling ‘HORIZON 8300’ door. Alle belangrijke geplande investeringen voor Knokke-Heist en omstreken werden aan het brede publiek voorgesteld. Het nieuwe ziekenhuis werd door de organisatoren als een van de meest belangrijke projecten in de kijker gezet. In het kader van deze tentoonstelling hield het ziekenhuis, in samenwerking met het ontwerpteam, op 2 december 2009 een lezing over de ontstaansgeschiedenis en basisprincipes van de nieuwbouw.

19 december 2007 - Bipolaire complementaire ontwikkelingen leiden tot hoogwaardige gezondheidszorg in de regio

In 1993 werden de twee ziekenhuizen AZ Koningin Fabiola (Blankenberge) en AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden (Knokke-Heist) samengebracht onder de koepel van vzw Gezondheidszorg Oostkust. Sindsdien hebben beide campussen een positieve evolutie gekend. Zo gingen bijvoorbeeld meer dan 100 nieuwe werknemers aan de slag en kon het medisch aanbod verdubbeld worden. Vandaag, 14 jaar later heeft de vzw Gezondheidszorg Oostkust er voor geopteerd om een nieuwe campus te bouwen in Knokke, langs de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk. De huidige campus in Knokke-Heist barst immers uit zijn voegen en heeft te kampen met een moeilijke ontsluiting. De campus in Blankenberge wordt complementair aan de nieuwe campus verder ontwikkeld. Op deze manier wenst het ziekenhuisbestuur een hoogwaardige gezondheidszorg te blijven aanbieden in de regio Knokke-Heist én Blankenberge.

 lees meer