> AZ Zeno  >  diensten  >  detail

Geriatrisch Centrum


De geriatrische zorg is binnen AZ Zeno verspreid over 

 • Dagcentrum Geriatrie en Geriatrisch centrum campus Knokke-Heist 
  mevr. Micheline Vandenberghe, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 535 190
 • Dagcentrum Geriatrie en Geriatrisch centrum campus Blankenberge
  mevr. Marika De Roye, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 535 210

 

Het Geriatrisch Centrum is een acute ziekenhuisdienst die gericht is op multidisciplinaire ‘assessment’, behandeling en revalidatie van geriatrische patiënten.
Op de zorgeenheid geriatrie wordt multidisciplinair gewerkt waarbij de geriater de coördinator en organisator is van een gevarieerde, multidisciplinaire hulpverlening.
 
De campusoverschrijdende geriaters zijn

 • dr. Jacques Vanderdonckt - geriater 
 • dr. Roland Pieters - geriater 
 • dr. Charlotte Mouton -  liaisonarts geriatrie 
 • dr. Dries Tant - liaisonarts geriatrie
 • dr. Pauline Van Ongevalle - liaisonarts geriatrie

 

doelstellingen
De doelstellingen van een geriatrische dienst zijn, naast het behandelen van de acute pathologie, een streven naar maximale zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, verbetering van de levenskwaliteit en bevordering van de reïntegratie in het thuismilieu of thuisvervangend milieu en zo nodig met ondersteuning van een sociaal netwerk. 
 
doelgroep
Het is noodzakelijk dat de patiënten met het typische geriatrisch profiel zo veel mogelijk rechtstreeks door de huisarts naar de deze dienst verwezen worden. Dat geldt zowel voor de geriatrische patiënten die thuis verblijven als voor de patiënten in een thuisvervangende voorziening. Dit typisch geriatrisch profiel is heel verscheiden. Dat kan gaan van een onverklaarde achteruitgang van de algemene toestand, een plotse daling in de zelfredzaamheid of een acute aandoening waarbij de patiënt niet onmiddellijk reageert op de door de huisarts ingestelde therapie. 
 
pathologie
De geriatrische patiënt wordt gekenmerkt door een aanwezigheid van multiple pathologieën. De belangrijkste geriatrische sysdromen worden door de ‘geriatrische I’s’ omschreven met name: intellectuele achteruitgang, immobiliteit, incontinentie en iatrogene invloeden.
Aandoeningen of gebeurtenissen die frequent voorkomen bij bejaarden en die een duidelijke invloed kunnen hebben op de zorgvraag zijn de volgende:
hartinsufficiëntie, CVA, infecties, diabetes, dementie, depressie, delier, urologische problemen, obstipatie, locomotorische problemen, multifunctionele gangstoornis,… en malnutritie.
pluridisciplinaire samenwerking
 
De patiënt wordt zoveel mogelijk gestimuleerd tot zelfzorg en zelfstandigheid voor de verschillende aspecten van de ADL (hygiënische zorg, mobiliteit, voeding,…) de zorgen worden toegediend conform de doelstellingen en de planning van het multidisciplinair patiëntendossier. Als de toestand of de mogelijkheden van de patiënt veranderen wordt de doelstelling en dus de planning aangepast. Wekelijks worden de doelstellingen geëvalueerd en desnoods aangepast in het pluridisciplinair team.
Hierbij is de goede coördinatie en samenwerking noodzakelijk tussen de geriater, het team van verpleegkundigen en tussen de kinesist(e), de ergotherapeute, de logopediste, de diëtiste en zo nodig de psychotherapeut die allen een bijzondere meerwaarde hebben tot een vroegtijdige revalidatie. Een goede samenwerking met de thuiszorginstanties is eveneens van prioritair belang voor het bewerkstelligen van een geslaagd ontslag (externe liaisonfunctie).
 
Er wordt telkens een beroep gedaan op de ontslagmanager die zorgt voor een gestructureerde en patiëntgerichte ontslagvoorbereiding waarbij deze pluridisciplinaire samenwerking de sleutel is tot een goed ontslag en een optimale reïntegratie in het thuismilieu.