> AZ Zeno  >  diensten  >  detail

Palliatieve zorgen


Wanneer een patiënt ongeneeslijk ziek blijkt te zijn en het moment dichterbij komt om afscheid te nemen, ruilen hulpverleners hun houding van 'genezen' in voor een houding van 'comfort geven'. Dit betekent een mensgerichte aanpak waarbij de patiënt en zijn familie centraal staan, rekening houdende met hun specifieke noden en behoeften.

 

Wie zijn wij en wat doen wij?
Een team van dokters, verpleegkundigen, vrijwilligers, psychologen, sociaal werkers en pastor.

De palliatief verpleegkundige coördineert de zorg voor de palliatieve patiënt. Zij legt contacten met de palliatieve thuiszorg en de huisarts. Zij leidt wekelijks de patiëntenbespreking die als doel heeft het individueel proces van de patiënt nauwkeurig te volgen. Iedereen die bij de verzorging en de begeleiding van de patiënt betrokken is, is hierbij aanwezig.

Palliatief coördinator
Katleen Alossery
T +32 (0)50 534 373
E katleen.alossery@azzeno.be

 

referentieverpleegkundige
Elke verpleegafdeling werkt met minstens één palliatief geschoolde verpleegkundige. Samen met de hoofdverpleegkundige en de andere verpleegkundigen staan zij in voor de verzorging en ondersteuning van de patiënt en zijn familie. Zij observeren ook de pijnscore van de patiënt en in samenwerking met de behandelende arts en de pijnverpleegkundige helpen zij mee aan de efficiënte pijnbestrijding van de patiënt.
 

coördinator van de vrijwilligers
De patiënt en zijn familie kunnen steeds beroep doen op een palliatief geschoolde vrijwilliger. Deze vrijwilliger komt regelmatig op bezoek bij de patiënt en zijn familie.


psychologe
De pyschologe komt in overleg met het team langs om psychologische steun te bieden aan de patiënt en zijn familie.
 

sociale dienst
De sociale dienst staat in voor de coördinatie van de thuiszorg (thuisverpleging, gezinshulp, aanvraag premie kankerfonds, ...). Bij deze dienst kan men terecht voor advies, informatie en sociale begeleiding.
 

dienst zingeving
De pastor brengt vrijblijvend een bezoek aan de patiënt en regelt ook alles in verband met communie en ziekenzalving en/of -zegening. Hij/zij biedt spirituele ondersteuning. Indien gewenst, wordt contact gelegd met de parochiepriester of een vertegenwoordiger van een andere godsdienst.

 

Op al deze personen kan een beroep gedaan worden. Contacten kunnen gelegd worden via de hoofdverpleegkundige.