> bezoeker  >  diensten  >  detail

Sociale dienst


De sociale dienst van het ziekenhuis bestaat uit een team van sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. In de sociale dienst hebben we een diverse taakinhoud. Dit is vaak gekoppeld aan de dienst waarop men werkzaam is.

Door een ziekte en de hieruit voortvloeiende ziekenhuisopname kunnen allerlei moeilijkheden ontstaan, want een opname is een ingrijpende gebeurtenis. De problemen kunnen van familiale, psychische, financiële of administratieve aard zijn.

 

Wat kan de sociale dienst voor u doen?

 • Psychosociale begeleiding
  Een luisterend oor, steun en opvang van emoties.
  Bijvoorbeeld bij het omgaan van een toegenomen zorgbehoefte.
 • Organisatie van thuiszorg
  Thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst, hulpmiddelen, maaltijden, personenalarm,...
 • Aanbrengen van alternatieve opvangmogelijkheden
  Revalidatiecentrum, hersteloord, kortverblijf, dagcentrum, serviceflat, woonzorgcentrum,...
 • Informatieverstrekking en doorverwijzing
  Naargelang de vraag en de nood doorverwijzen naar een specifieke hulpverlening zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
  Bijvoorbeeld: doorverwijzing naar psychiatrisch ziekenhuis.
 • Hulp bij administratieve en/of financiële vragen
  Aanvragen van tegemoetkomingen en ondersteuning bij opnamegerelateerde administratie.
  Bijvoorbeeld: doorverwijzen naar de dienst binnen het ziekenhuis waarbij men terecht kan voor een afbetalingsplan, doorverwijzen naar de dienst Maatschappelijk werk van het ziekenfonds betreffende het aanvragen van tegemoetkomingen of premies (bv. mantelzorg).

 

Indien u hulp wenst, raden wij u aan om zo snel mogelijk een beroep te doen op onze sociale dienst. De ligduur in het ziekenhuis is immers beperkt. Aarzel daarom ook niet om nu reeds de nodige stappen te zetten. U kunt zelf, of via een verpleegkundige, contact opnemen met onze dienst.

 

Situering
Binnen AZ Zeno, campus Knokke-Heist en Blankenberge werken er 9 sociaal werkers, die elk toegewezen zijn aan een campus en een aantal afdelingen.

Contact
campus Blankenberge

 • Mevr. Verstraete S.
  e-mail: sofie.verstraete@azzeno.be - T +32 (0)50 534 321
  afdelingen: Geriatrisch Centrum (geriatrie & ontslagmanagement), Dagcentrum Geriatrie, Zorgprogramma geriatrie (extern liaison)
  bereikbaarheid: maandag, dinsdag 08.30u. - 16.30u., woensdag 08.30u. - 15u.  en donderdag  08.30u. - 16.30u.
   
 • Mevr. Blomme E.
  e-mail: evelien.blomme@azzeno.be - T +32 (0)50 534 322
  afdelingen: Geriatrisch Centrum (geriatrie & ontslagmanagement), Revalidatiecentrum (locomotorisch, neurologisch)
  bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30u. - 16.30u.
   
 • Mevr. Wittesaele J.
  e-mail: jill.wittesaele@azzeno.be -  T +32 (0)50 534 318
  afdelingen: Cardiopulmonaire revalidatie, Ambulante cardiale revalidatie 
  bereikbaarheid: maandag en donderdag 08.00u. - 15u.


campus Knokke-Heist

 • Mevr. Van Gheluwe C.
  e-mail: charlotte.van.gheluwe@azzeno.be  - T +32 (0)50 534 330
  afdelingen: Geriatrisch Centrum (geriatrie & ontslagmanagement), Zorgprogramma geriatrie (extern liaison), Dagcentrum Chirurgie, Dagcentrum Interne & oncologie
  bereikbaarheid: maandag tot donderdag 08.30u. - 16.30u.
   
 • Dhr. Detavernier W.
  e-mail: wannes.detavernier@azzeno.be - T +32 (0)50 534 338
  afdelingen: Geriatrisch Centrum (geriatrie & ontslagmanagement), PAAZ (Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis)
  bereikbaarheid: elke werkdag van 08.30u. - 16.30u.
   
 • Mevr. Joye R.
  e-mail: rita.joye@azzeno.be - T +32 (0)50 534 337
  afdelingen: PAAZ (Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis)
  bereikbaarheid: dinsdag, woensdag en vrijdag 08.30u. - 16.30u.
 • Mevr. Baervoets M.
  e-mail: mieke.baervoets@azzeno.be - T +32 (0)50 534 315
  afdelingen: Thorax-Neurocentrum, Intensieve Zorg, Moeder-Kind Centrum, Nierdialyse, Cardiale revalidatie
  bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9u. - 16u.
   
 • Mevr. Corion E.
  e-mail: eveline.corion@azzeno.be – T +32 (0)50 534 317
  afdeling: Abdominaal Centrum
  bereikbaarheid: dinsdag, donderdag 8.30u. – 15u., vrijdag 9u. – 16u.
   
 • Mevr. Vermeiren E.
  e-mail: els.vermeiren@azzeno.be – T +32 (0)50 534 316
  afdelingen: Orthopedisch Centrum, coördinator Rapid Recovery
  bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9u. – 16u.
   
 • Mevr. Wittesaele J.
  e-mail: jill.wittesaele@azzeno.be - T +32 (0)50 534 318
  afdelingen: Orthopedisch Centrum 
  bereikbaarheid: dinsdag en woensdag 08.00u. - 15u.