> bezoeker  >  diensten  >  detail

Ambulante revalidatie

AzZeno15-06-18090.jpg
AzZeno15-06-18090.jpg
AzZeno15-06-18111.jpg

Binnen het revalidatiecentrum bieden wij volgende revalidatieprogramma's: 

 • Rugrevalidatie 
 • Locomotorische en neurologische revalidatie
 • Cardiale revalidatie
 • MCG (Medisch Centrum voor Gewichtsverlies) 
 • Engage programma (conditie- en krachttraining bij CVS, fibromyalgie,...)
 • Bekkenbodemrevalidatie
 • Andullatietherapie
 • Hydrotherapie 
 • Manuele therapie
 • Dry needling

Contact  

 • campus Knokke-Heist 
  T +32 (0)50 534 300 - secretariaat revalidatie
 • campus Blankenberge 
  T +32 (0)50 534 392  - revalidatie campus Blankenberge

Vervoer

Indien u geen gebruik van openbaar of eigen vervoer kan maken, komt de mutualiteit in vele gevallen tussen in de kosten van uw taxivervoer. Spreek erover met de secretaresse. Zij kan u de nodige uitleg geven en de aanvraag naar uw mutualiteit in orde maken.
 

Betaling

U krijgt maandelijks een rekening opgestuurd. Het door de mutualiteit terugbetaalbare gedeelte wordt rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld. Bij arbeidsongevallen wordt de rekening rechtstreeks met de verzekering geregeld. U kan betalen met een overschrijvings-/stortingsformulier of aan de kasdienst van het ziekenhuis (inkomhal). De opleg is afhankelijk van uw mutualiteit en van uw diagnose. U kan de exacte opleg steeds navragen op het secretariaat.
 

Arbeidsongeval

Indien het om een (erkend) arbeidsongeval gaat, gelieve volgende gegevens mee te brengen bij inschrijving aan de Centrale Inning (inkomhal):

 • datum ongeval
 • naam en adres werkgever
 • naam en adres verzekering
 • polisnummer of referentie