> bezoeker  >  diensten  >  detail

LogopedieDe logopedist onderzoekt, diagnosticeert en behandelt volgende stoornissen en problemen bij kinderen en volwassenen:

Afasie
Afasie is een taalstoornis die kan optreden na een hersenletsel (CVA, hersenbloeding, trauma, …). Men kan problemen hebben met het begrip, de expressie, het lezen en schrijven.

Dysartrie
Dysartrie is een spraakstoornis waarbij er zich een zwakte, incoördinatie of verlamming van de spraakspieren manifesteert. Hierdoor kan de ademhaling, fonatie, articulatie, resonantie en intonatie aangetast zijn.

Dysfagie
Eten is één van de belangrijkste behoeften die je lichaam nodig heeft. Het slikken is een automatisch proces dat kan verstoord worden ten gevolge van een neurologische aandoening of algemene verzwakking. Mits tips, houdings- en consistentieaanpassingen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt toch nog voldoende voedingsstoffen kan opnemen.

Dysfonie
De stem terug juist leren gebruiken bij stembandknobbels , verlammingen van de larynx of na laryngectomie, …

De behandeling van deze stoornissen gebeurt zowel ambulant als tijdens een ziekenhuisopname.